Nowe zgłoszenie

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Zgodnie z Art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) - informujemy, iż administratorem danych osobowych podanych w formularzu reklamacyjnym jest GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w: 25-561 Kielce, ul. Witosa 76 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr: 0000047059 Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 657-008-22-45, REGON: 008149990 (dalej: Administrator).


Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem tel. +48 41 366 55 55 lub adresem email: kontakt@mac.pl, a w sprawach związanych wyłącznie z przetwarzaniem danych osobowych – pod adresem email: sos_dane@mac.pl


Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do obsługi niniejszego zgłoszenia reklamacyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, badaniu satysfakcji oraz marketingu polegającym na promowaniu Administratora oraz jego produktów i usług.


Więcej o przetwarzaniu danych - znajdziesz TUTAJ >>>